BOA

Voor gemeenten zijn Buitengewoon Opsporings- Ambtenaren (BOA’s) tegenwoordig onmisbaar, immers, de rol van de gemeente aangaande het lokale veiligheidsbeleid neemt gestaag toe. In het verleden behaalde resultaten met de inzet van BOA’s hebben ruimschoots bewezen dat het een effectief middel is om de leefbaarheid, veiligheidsbeleving en tevredenheid van burgers te vergroten. Uiteraard zijn er meer doelen voor te stellen dan het vergroten van de tevredenheid van burgers. BOA’s hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het handhaven en tegengaan van criminaliteit. Een BOA mag boetes uitschrijven, personen aanhouden (als zij verdacht worden van een strafbaar feit), een proces-verbaal opmaken en identiteiten controleren. Elke soort BOA heeft een eigen takenpakket, hierover kunt u meer lezen op de pagina domeinen op deze website.

BOA – functionaris met opsporingsbevoegdheid

Een Buitengewoon Opsporings- Ambtenaar is een functionaris met opsporingsbevoegdheid, dit houdt in dat zij bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Sommige BOA’s hebben politiebevoegdheden zoals, fouilleren en geweldsmiddelen (handboeien, wapenstok of pepperspray).

Hoe kan men een BOA worden? Om BOA te worden zal er een opleiding gevolgd moeten worden. Daarvoor kan een gegadigde in Nederland terecht bij meerdere opleidingsinstituten.  In de basisopleiding tot Buitengewoon Opsporings- Ambtenaar leert men alle noodzakelijke rechts- en wetsbepalingen en wordt geleerd hoe een proces-verbaal opgemaakt dient te worden. Een overzicht van wat BOA’s na hun opleiding moeten kennen en kunnen staat in de Circulaire BOA. Wanneer de basisopleiding tot een goed gevolg gebracht wordt, zal de cursist een “getuigschrift BOA” ontvangen. Dat getuigschrift is 5 jaar geldig.

Overheid en privatisering

De komende jaren zullen steeds meer taken toegewezen worden aan de gemeenten. Hierdoor krijgen zij de verantwoordelijkheid over het lokale veiligheidsbeleid. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij publiek private samenwerkingen aangaan. De voordelen van deze PPS samenwerkingen laten zich raden; specialisme, gekwalificeerd personeel en flexibiliteit zijn enkele voorbeelden die hierbij genoemd kunnen worden.