Bevoegdheden

Wat zijn de bevoegdheden van een BOA?

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren, kortweg BOA, van de RTG hebben bevoegdheden om toezicht te houden op lokale orde en veiligheid. De BOA’s van de RTG doen dit binnen gestelde kaders vanuit de overheid, in de domeinen 1 en 4. De functies, taken, mogelijkheden en bevoegdheden die een BOA heeft, zijn vastgelegd in zes domeinen. Elk domein heeft zijn eigen specifieke opleidingseisen en een zogenoemd maximaal opsporingspakket. Op de pagina van de overheid kunt u nog eens rustig terug lezen wat nu de exacte inhoud is van de domeinen. Bekijk de pagina van de overheid hier.

BOA’s van de RTG controleren of personen in de openbare en lokale orde zich houden aan gestelde regels, uiteraard zijn er tal van mogelijkheden en diensten te bedenken waarmee onze BOA’s zich bezighouden. Hierbij kunt u denken aan het begaan van overtredingen zoals fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Op de pagina ‘Domeinen’ kunt u exact lezen welke activiteiten een BOA ontplooit.

De herkenbaarheid van de RTG BOA’s.

De RTG BOA’s zijn te herkennen aan een uniform met een insigne. Het insigne geeft aan dat onze BOA’s speciale bevoegdheden hebben, zoals het uitschrijven van boetes, identiteitscontrole en het aanhouden van verdachten. Uiteraard draagt onze corporate uitstraling ook direct bij aan de herkenbaarheid van de RTG BOA’s. Het logo van de RTG geeft inmiddels in diverse gemeenten in Nederland een vertrouwd beeld.

Gebruiken RTG BOA’s geweld?

BOA’s van de RTG zullen geen geweld gebruiken, dit behoort niet tot hun bevoegdheden. In de overtuiging van de RTG is dit ook niet nodig, onze BOA’s worden getraind om geweld zo veel mogelijk te voorkomen. Mochten zij onverhoopt toch betrokken raken bij een bedreigende situatie waarbij geweld niet geschuwd wordt, dan zullen de RTG BOA’s ten alle tijden de politie aanroepen.

Voor meer informatie over BOA’s van de RTG kunt u aan de linkerzijde van deze pagina één van de voor u aansprekende onderwerpen selecteren.