Domeinen

Er zijn zes BOA-werkterreinen, ook wel domeinen genoemd. Per domein gelden specifieke opleidingseisen.

Een BOA werkt voor één van de volgende domeinen:

De RTG BOA’s werken doorgaans voor gemeenten, inspectiediensten en organisaties zoals de NS en Staatsbosbeheer. Uiteraard zijn de uit te voeren werkzaamheden altijd in overleggen en zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden aan de hand van vooraf met de opdrachtgever besproken protocollen en werkwijzen.

De BOA Openbare Ruimte van de RTG groep heeft een breed pakket aan bevoegdheden waardoor het lokale veiligheidsbeleid gericht op aanpak van overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte kan worden gehandhaafd.

De BOA Openbaar Vervoer van de RTG groep treedt op tegen het verstoren van de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang, zoals:

De BOA mag verbaliseren, wanneer een reiziger:

Er zijn nog tal van situaties te bedenken waarbij personen de openbare orde kunnen verstoren. Voor specifieke voorbeelden, situaties en oplossingen (binnen verschillende domeinen) adviseren wij altijd om met ons in gesprek te gaan, dit kan geheel vrijblijvend. Voor de RTG is dit een beproefde methode om de wensen en behoeften tussen opdrachtgever en de RTG naadloos op elkaar af te stemmen. Neem daarom contact met ons op.