Wat is een BOA

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is een functionaris met een opsporingsbevoegdheid. Dit houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen en vervolgen. Sommige BOA’s hebben ook politiebevoegdheden zoals, fouilleren en geweldsmiddelen (handboeien, wapenstok of pepperspray).

De werkzaamheden van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn verdeeld in zes domeinen, per domein gelden specifieke opleidingseisen. (Klik op de link voor een overzicht van de verschillende domeinen)

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar is in beginsel geen integrale handhaver met algemene opsporingsbevoegdheden die concurreert met de politie. Immers, de BOA zou dan een vier-jarige politieopleiding moeten hebben gevolgd om te beschikken over dezelfde bekwaamheid. De BOA heeft een specifieke afgebakende taak waarvoor hij gericht opgeleid kan worden. Aangezien de complexiteit van de functie van de BOA sterk kan verschillen, varieert het opleidingsniveau van de BOA van relatief laag tot hoog.

De herkenbaarheid van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de Regionale Toezichthouders Groep

De RTG BOA’s zijn te herkennen aan een uniform met een insigne. Het insigne geeft aan dat onze BOA’s speciale bevoegdheden hebben, zoals het uitschrijven van boetes, identiteitscontrole en het aanhouden van verdachten.