RTG

De Regionale Toezichthouders Groep (RTG) is sinds 1 januari 2011 een nieuwe en onafhankelijke organisatie in de wereld van handhaving en toezicht.

Toezichthouders

Met ingang van deze datum zijn de toezichthouders van de gemeente Enschede in dienst getreden bij de Regionale Toezichthouders Groep. De werkzaamheden die zij destijds voor deze gemeente uitvoerden, zijn tegelijkertijd overgedragen aan de RTG. Aanvankelijk waren onze werkzaamheden beperkt tot toezicht in het centrum van Enschede en het publieke domein in- en rondom het NS-station van Enschede.

Voor laatstgenoemde opdracht houden wij toezicht in opdracht van Gemeente Enschede, Regio Twente, NS en Prorail (drugshandel, overlast zwervers, overvallen, fietsendiefstallen, auto-inbraken). Het succes van de inzet van onze toezichthouders is bij de Gemeente Enschede niet onopgemerkt gebleken. Dit blijkt uit het feit dat wij inmiddels ook toezicht houden in de diverse stadsdelen waar overlast ontstaat en extra toezicht gewenst is.

Alle partijen hebben uiteindelijk hetzelfde doel: het waarborgen van veiligheid alsmede het vergroten van de sociale veiligheid.

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA)

De RTG beschikt inmiddels over een groep gecertificeerde BOA’s. Deze collega’s voeren in diverse domeinen toezichthoudende taken uit voor gemeenten, overheid en openbaar vervoersbedrijven. De afgelopen jaren is het aantal BOA’s in Nederland fors toegenomen. Taken waar de politie en gemeenten niet meer aan toekomen worden deels overgenomen door BOA’s.

Denk hierbij aan handhaving parkeeroverlast, overlast hondenpoep, zwerfafval en de drank- en horecawet. Laatstgenoemde controleverplichting is door de overheid neergelegd bij de gemeenten. BOA’s mogen voor hun taakgebied ook een proces-verbaal uitschrijven.

De RTG kenmerkt zich door haar transparante en heldere werkwijze waarbij opdrachtgevers centraal staan. Zo wordt altijd in goed overleg bepaald welke wensen en behoeften de opdrachtgever heeft, deze worden vervolgens naadloos gekoppeld aan de mogelijkheden die de RTG kan bieden.

De Minister van Veiligheid en Justitie is voorstander om landelijk meer particuliere BOA’s in te zetten voor handhavingstaken.