MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De RTG wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en opleiden tot beveiliger of toezichthouder. Wij zetten hierbij sterk in op motiveren, stimuleren en ontwikkelen van mensen binnen de eigen persoonlijke mogelijkheden. Ons doel is mensen de mogelijkheid te bieden op een vast dienstverband binnen de RTG.

De RTG wil als bedrijf actief meewerken aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze op weg helpen. Dit doen wij door mensen op te leiden tot gediplomeerd toezichthouder of beveiliger. Dit heeft twee positieve uitkomsten, binnen de gemeente gaan nog meer mensen aan het werk en is er hierdoor meer toezicht in de openbare ruimte.

Kans op een baan, vanuit ons opleidingstraject

Onze mensen volgen bij gebleken geschiktheid een leer-werktraject. Met als uiteindelijk doel het behalen van een diploma, om daarmee de kans op een reguliere baan te vergroten. De RTG vindt dit een perfecte manier en opstap voor uitkeringsgerechtigden om weer deel te gaan nemen aan het arbeidsproces en zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

Om dit alles concreet vorm te geven en te realiseren werken we samen met diverse ROC’s en gemeenten om passende kennis en beleid op dit gebied te ontwikkelen en in te zetten.