Surveillance Bothoven, ‘t Zeggelt, Boerenkerkhof

10/04/2014

Enschede – Waar eerder wijkraad ‘t Zeggelt al een samenwerking met de RTG  was aangegaan, is op 9 april jongstleden  tijdens de wijkvergadering van wijkraad de Bothoven unaniem gestemd vóór de surveillance van de Regionale Toezichthoudersgroep in de wijken Bothoven, ‘t Zeggelt en Boerenkerkhof. Dit houdt in dat u onze toezichthouders vanaf maandag 14 april kunt tegenkomen op eerder genoemde locaties. De kerntaken van onze medewerkers zijn surveilleren, signaleren van verdachte situaties en rapporteren (politie en gemeente Enschede). Als extra ogen en oren van de politie kunt u ons uiteraard ook aanspreken wanneer u zelf verdachte situaties waarneemt. Deze zullen door ons discreet bij de juiste instantie worden ondergebracht. U kunt hierbij denken aan geluidsoverlast, snelheidsovertredingen, drugsgerelateerde zaken, maar ook losliggende stoeptegels, verkeersborden en overlast van hondenpoep.

De samenwerking tussen de RTG en wijkraad de Bothoven staat symbool voor de werkwijze van de RTG. Wijkraad de Bothoven ondernam in een eerder stadium enkele initiatieven waar ook de RTG deel van uit mocht maken, zoals #1dagniet. De diverse overleggen tussen de wijkraad en de RTG heeft geresulteerd in de samenwerking welke op 9 april jongstleden beklonken is. De RTG dankt wijkraad de Bothoven voor het vertrouwen en hopen op een lange en succesvolle samenwerking.

Meer nieuws