Toezicht

Een toezichthouder van de RTG heeft tot doel het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de openbare orde, veiligheid en veiligheidsbeleving in steden en dorpen. Door het vervullen van een rol op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving, primair door inzet van toezichthouders dragen wij hier actief aan bij.

Een ‘toezichthouder’ is iemand die namens opdrachtgevers (vaak gemeenten) toezicht houdt of bepaalde wetten en regels worden nageleefd.
Voorbeelden van toezicht zijn: Buurt- of wijktoezicht, drugsoverlast, zwerfvuil, zakkenrollers en overlast van zwervers en junkies.

De RTG gelooft niet alleen in repressief optreden, maar werkt op basis van preventie. Wij werken vanuit de dialoog met burgers en investeren daarom veel in communicatie; inspraakavonden, bijeenkomsten en brochures, met als uiteindelijk doel, tevreden burgers.  Onze taken bevinden zich op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, overlast en openbare orde problematiek.

“Wij willen aan de burger laten zien dat we voor ze klaarstaan”

Omdat ons werk ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en van groot maatschappelijk belang is, mag u kwaliteit, professionaliteit en dienstverlening verwachten van onze medewerkers.

De RTG wil als bedrijf actief meewerken aan de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door mensen op te leiden tot gediplommerd Toezichthouders of Beveiliger. Dit heeft twee positieve uitkomsten, binnen de gemeente gaan nog meer mensen aan het werk en is er meer toezicht.

Onze mensen volgen bij gebleken geschiktheid een leer-werktraject met als uiteindelijk doel het behalen van een diploma, om daarmee de kans op een reguliere baan te vergroten. De RTG vindt dit een perfecte manier en opstap voor uitkeringsgerechtigden om weer deel uit te gaan maken aan het arbeidsproces en zich persoonlijk te ontwikkelen. Om dit alles concreet vorm te geven en te realiseren werken we samen met het ROC en de gemeente om passende kennis en beleid op dit gebied te onwikkelen en in te zetten.