Samenwerking Gemeente en politie

De Politie is belast met de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde in Nederland. De wetgeving is hier duidelijk in en kent daarnaast de handhavers (BOA’s) en Toezchthouders (o.a. de RTG).  Wij houden toezicht op de naleving van regelgeving en zijn een exponent van de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur. Onze taken bevinden zich op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, overlast en openbare orde problematiek.

Samenwerking en informatievoorziening

De RTG levert een professionele bijdrage in de informatievoorziening naar gemeente en politie. Het is onze taak om de ogen en oren van gemeente, politie en handhaving te zijn. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen en in samenwerking met huidige en toekomstige partners door te ontwikkelen. Onze huidige succesvolle samenwerking met de gemeente Enschede en politie komen tot uiting in:

De RTG werkt hard om in de toekomst een nog aanzienlijker en gewaardeerde rol in de keten van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente te hebben. De RTG wil samen met gemeente, politie en andere ketenpartners een concrete bijdrage leveren aan de handhaving van de veiligheidsbeleving in het openbaar domein.
Omdat wij invulling willen geven aan maatschappelijk ondernemen, en omdat ons werkterrein midden in de maatschappij staat, is het onze ambitie om in samenwerking met de gemeente en andere partners (langdurig) werklozen in staat te stellen door te stromen naar regulier werk. De RTG wil op deze manier een bijdrage blijven leveren aan re-integratie trajecten van diverse gemeenten en aan de eigen personeelsvraag.

De RTG wil zich door ontwikkelen naar een organisatie met een breed samengesteld dienstenpakket ten aanzien van preventie, toezicht en handhaving voor de publieke sector in Nederland.

De Regionale Toezichthouders Groep is er klaar voor, u toch ook?