Wat is een toezichthouder

Een toezichthouder van de RTG heeft tot doel het verrichten van werkzaamheden en taken ten behoeve van de openbare orde, veiligheid en veiligheidsbeleving in steden en dorpen. Een ‘toezichthouder’ is iemand die namens opdrachtgevers (vaak gemeenten) toezicht houdt of bepaalde wetten en regels worden nageleefd.
Voorbeelden van toezicht zijn: Buurt- of wijktoezicht, drugsoverlast, zwerfvuil, zakkenrollers en overlast van zwervers en junkies.

Taken toezichthouder verschillen van een BOA

Anders dan een BOA, heeft een toezichthouder niet het recht om een proces-verbaal uit te schrijven, maar kan wel rapporteren. Naar aanleiding van dit rapport kan er een BOA worden ingeschakeld die wel een proces-verbaal kan uitschrijven.
Desalniettemin leveren onze toezichthouders een belangrijke bijdrage aan een veilige omgeving. Toezichthouders dragen er aan bij dat elke burger kan wonen, werken en recreëren in een veilige omgeving. Wij geloven niet alleen in repressief optreden, maar werken op basis van preventie. Wij investeren daarom veel in communicatie, inspraakavonden, bijeenkomsten en brochures, met als uiteindelijke doel, tevreden burgers en een positieve bijdrage aan de sociale veiligheid.

De samenwerking met Politie is erg belangrijk. Toezichthouders zijn “de ogen en oren” van de Politie en Gemeente. Belangrijke informatie, die zowel voor de RTG als voor gemeente of politie als zeer waardevol gezien kan worden, wordt te allen tijde gedeeld, hierdoor houdt de RTG de dienstverlening transparant en helder.