Toegevoegde waarde

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een toegevoegde waarde

Omdat wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, en omdat ons werkterrein midden in de maatschappij staat, is het onze ambitie om in samenwerking met de diverse gemeenten en andere partners (langdurig) werklozen in staat te stellen door te stromen naar regulier werk. Een toegevoegde waarde om een bijdrage te blijven leveren aan re-integratie trajecten van de diverse gemeenten en aan de eigen personeelsvraag.

De RTG wil zich door ontwikkelen naar een organisatie met een breed samengesteld dienstenpakket ten aanzien van preventie, toezicht en handhaving voor de publieke sector in Nederland.

 

Return of investment

Vanaf de oprichting in 2011 hebben wij al vele nieuwe collega’s opgeleid voor het beveiligingsdiploma, waarvan het merendeel afkomstig zijn vanuit een werklozen situatie.
Deze nieuwe collega’s zijn dan ook weer tewerkgesteld als toezichthouder binnen hun eigen gemeente, of zijn inmiddels als beveiliger werkzaam bij particuliere beveiligingsorganisaties.
Uiteindelijk voor gemeenten een zinvolle investering. Een toegevoegde waarde voor u en ons bedrijf

De RTG werkt hard om inde toekomst een nog aanzienlijker en gewaardeerde rol in de keten van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente te hebben. Wij willen samen met gemeente, politie en andere ketenpartners een concrete bijdrage leveren aan de handhaving van de veiligheidsbeleving in het openbaar domein.

 

Erkend leerbedrijf

De RTG is een erkend leerbedrijf voor de AKA-opleiding en MBO-beveiliger 2.  Al onze kandidaten worden begleid  door gekwalificeerde praktijkbegeleiders. Binnen de RTG leren wij jongeren, die een mbo-opleiding in de beveiliging volgen, het vak in de praktijk. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen kunnen deze beroepspraktijkvormig opdoen in de vorm van een leerbaan of stage binnen de RTG. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid om in dienst te treden bij RTG of RJ Ssafety & Security.

 

Wij zijn ook erkend praktijkopleider voor de diverse beveiligingsdiploma’s.