Werkgebied

De politie is belast met de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde in Nederland. De wetgever is hier duidelijk in en kent daarnaast BOA’s en Toezichthouders. Toezichthouders houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en zijn een exponent van de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur. De RTG wil een professionele bijdrage leveren aan de informatievoorziening naar gemeente en politie. Onze taken bevinden zich op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, overlast en de openbare orde problematiek. Hierbij valt te denken aan onder andere:

De RTG toezichthouders werken samen met gemeenten en politie, dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste zal het veiligheidsgevoel bij burgers toenemen. Personeel kan binnen passende projecten gezamenlijk worden ingezet. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld flyer-acties of het zakkenrollers project. Door onze professionele inzet realiseren we mede een stuk kostenbesparing met een aantal belangrijke uitgangspunten: